המדבקה והחוקניתן להזמין את המדבקה באמצעות פנייה ישירה אלינו כאן באתר.
> || נוסח המדבקה:


המסר שהמדבקה נושאת הינו: "אין להניח דברי פרסומת". מסר זה נשען על הגדרת "דבר פרסומת" כפי שהיא מופיעה בסעיף 30א(א) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 [קישור]. סעיף 30א לחוק זה מכונה "חוק הספאם". בחוק זה מוגדר "דבר פרסומת" כך: "מסר המופץ באופן מסחרי, שמטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת".


מטרתנו היא לתקן את חוק התקשורת (בזק ושידורים) באופן הבא: יש להוציא את סעיף 30א מן החוק הקיים ולהפרידו כחוק עצמאי וזאת כדי לאפשר תחולתו על משלוח דברי פרסומת שאינם באמצעות מתקן בזק. יש לשים לב שמיקומו וכותרתו מונעים זאת כיום.

בהמשך, יש לשפר את החוק החדש בשני אופנים:

ראשית, הוספת הגדרה לחוק כך שיכלול הגדרת "סירוב לקבלת דבר פרסומת" באופן הבא: "הבעת סירוב לקבלת דבר פרסומת באמצעות ביטוי ברור בעל-פה או בכתב".

שנית, הוספת סעיף חדש אחרי סעיף ההגדרות שלשונו: "לא ישגר מפרסם דבר פרסומת באמצעות תיבת דואר או רכב שבעליהם הביע סירוב לקבלת דבר פרסומת".


כך, אנו מאמינים, תקבל המדבקה את האופי החוקי לו היא ראויה, ויווצר איזון בריא בין תושבי העיר למפרסמים.


 

 

 

המדבקה קיימת בשני מימדים:

 

 


 

גודל 3.8*3.8 ס"מ
 
גודל 3*3 ס"מהמדבקה חזקה, עמידה ותעביר את המסר לאורך שנים בכל מזג אוויר.